محمدحنفی سنگانی نویسنده ، شاعر ، مجری و حامی طبیعت ومیراث فرهنگی

محمد حنفی سنگانی ، نویسنده ، شاعر ، مجری و مدیر گروه فرهنگی هنری شوق سماع سنگان.

محمد حنفی یکی از نوجوانان فعال خطه سنگان است که تاکنون در زمینه فرهنگی وهنری توانسته افتخارات زیادی درسطح شهرستان واستان کسب کند .

حنفی تنها یک نویسنده و شاعر نیست ،بلکه یکی از نوازندگان چیره دست ساز دف نیز میباشد !!
او یکی از شاگردان درجه یک استاد اسماعیل قیاسی است که بعد از مراحل آموزش گروه نوجوانان سنگان رابانام شوق سماع دربخش سنگان تشکیل داد .

افتخارات محمد حنفی عزیز به شرح ذیل است :

۱- کسب مقام اول مسابقات احساس واژه ها شهرستان درسال ۱۳۹۶ و راه یابی به استان .

۲- کسب مقام دوم همنوازی محلی در استان .

۳- کسب مقام اول شهرستان درسه سال پیاپی ،مسابقات فرهنگی وهنری .

۴- کسب مقام اول در مسابقات خوارزمی برای پژوهش « شهرم در غبار » .

۵- همکاری با اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی دربیش از پنج مراسم فرهنگی وهنری درسه سال گذشته .

محمد حنفی شاید تنها مجری نوجوان وشاعر نام آور سنگانی باشد که تاکنون در بعضی مراسمات بخوبی درخشیده است .

پاسخ دهید

x

همچنین ببینید

عادل فاضلی