هنر قالی و قالیچه بافی سنگان

 حاصل سر انگشتان قلم گونه مادرانی است که با اهتمام از طبیعت نقش کبک و گل و بلبل را با تار و پود نخ پشم و پنبه و ابریشم در هم آمیخته اند و روانه بازارهای داخل و خارج می گردد

پاسخ دهید

x

همچنین ببینید

اولین مجموعه پروفایل تاریخی

با گذاشتن عکس های اماکن تاریخی در پروفایل خود گامی مهم در آشنا کردن دیگران ...