مسجد گنبد سنگان

در دل کوچه ای کهنه و نابرابر که زینت آن مشت کاهگلی بر مسجد ودیوار است ودر حصار دیواری بلند مسجون است دری به قامت یک انسان باز می شود که موزه ای است از خلاقیتها و طرفه کاری های دست و فکر انسان ، با صحنی کوچک و هوایی آزاد ، این مسجد دارای یک ایوان رو به آفتاب است و دو ایوان کوچکتر در طرفین بدین علت آن را مسجد گنبد می خوانند که گنبدی با ارتفاع 15 متر بر چهار دیواری آن خیمه زده است با شگفتیهای زیادی در دل دار گنبد 8 ترک مسجد را 8 غرفه مانند کوچک بر چهار دیوار شبستان استوار نگه داشته است ، محراب آن در ضلع غربی با گچ بری هنر مندانه ای آرایش یافته و خطوط در هم کوفی ، چشم انداز آیاتی از کلام ا… مجید را چون طوق سفیدی بر دوش محراب نقش زده است .مسجد گنبد در داخل بافت تاريخي شهر سنگان واقع شده است. اين مسجد مربوط به  دوران سلجوقي بوده كه در دورانهاي بعدي قسمت اعظم بنا تخريب و فقط گنبدخانه آن احتمالا به  خاطر قداست محراب باقي مانده و به همين دليل به مسجد گنبد معروف شده است. اين مسجد داراي تزئينات منحصربفرد آجر كاري و كتيبه اي به خط كوفي در قسمت زيرين گنبد مي باشد. بنا بدليل تنوع تزئينات آجركاري به موزه ی تزئينات آجركاري معروف گشته است. چيدمان تزئينات آجركاري به شكلي متنوع، در عين القاي تقارن ،‌برجسته ترين ويژگي تزئينات آجري زير گنبد مي باشد. سلجوقیان با شناخت توانمندیهای آجر، روش و شیوه های استفاده ساختاری و تزئینی بسیار تکامل یافته ای از آن را به وجود آورده اند و در نتیجه آثار ماندگاری ازجادوی آجر ایرانی بوجود آوردند و در نتیجه آثار ماندگاری از جادوی آجر ایرانی خلق کرده اند. اگر چه ساخت و ساز و نماسازی با آجر، مراحل آغازین رشد خود را در دوره های قبل یعنی در زمان سامانیان ، غزنویان و آل بویه از سرگذراند اما در دوره سلجوقی به اوج اعتلا و تکوین خود رسید. لذا آجر کاری پرکار و عرضه ی نقش ها و طرح های گوناگون را می توان از ویژگیهای عمده معماری دوران سلجوقی دانست تا جایی که از این دوران تحت عنوان دوران «تکامل آجر کاری» یاد کرده اند . در هیچ دوره دیگری تجربه خلاقانه و منحصر بفرد آجر کاری سلجوقی تکرار نشده است. البته در دوران قاجاريه، بخشهاي ديگري از جمله رواقها ،‌ايوان ،‌صحن ، ساباط و الخ به اين مسجد الحاق شده است. اين مسجد همچنين داراي محرابي زيبا با تزئينات گچبري هندسي و كتيبه اي مي باشد.

پاسخ دهید

x

همچنین ببینید

عکس از محراب و تزیینات گچبری مسجد سنگان

عکس از محراب و تزیینات گچبری مسجد سنگان