بهروز یحیایی

بهروز یحیایی،هنرمندی که هنر را به شکل واقعی و رئال فهمید و تلاش کرد تا مفهوم هنر درستی و درستی هنرمندی را در جامعه خودش که همواره از عشق در مورد آن گفت،تسری دهد.اودرسن 21سالگی تازه فهمیده بودکه توانائیهای دیگری هم دارد ،بانوشتن مقالات وگزارشهایی از وجود یک منطقه فوق العاده درشرق کشور در روزنامه ها و ماهنامه ها شروع کرد،عنوان هایی چون “سنگان نگین شرق ایران”،”سنگان دروازه شرق کشور”،”سنگان زادگاه شاهزادگان ساسانی “و… از جمله نوشته های او در جراید نام برده بودند.درسال 1385فعالیتش را با ماه نامه شهرستانی *آوای رود*شروع کرد،اما باز هم درگوشه و کنار،کم کاری هایی را احساس میکرد تا اینکه ارتباطش با اداراتی مثل؛میراث فرهنگی ،فرهنگ وارشاداسلامی ،تبلیغات اسلامی ،محیط زیست ،منابع طبیعی ،جهادکشاورزی ،برق و…. برقرار شد و گزارشهایی ازکم کاری ها و پتانسیلهای موجود در شهر و بخش سنگان را به ادارات مربوط گزارش میداد و بشدت پیگیرمیشد. بهروز،خدمت را وظیفه انسانی و عشق به هموطن را موهبت الهی میخواند. او در سال 1391موضوع پیدایش نفت وگازدربخش وسیع سنگان را با پیگیریهای شبانه روزی به وزارت نفت کشور بصورت کتبی و تماسهای تلفنی گزارش داد،این کار دلسوزانه بهروز،باعث تعجب مسؤلین رتبه اول کشور شد و باعث شد تا وزارت مربوطه اکتشافات خوددرسنگان را در آی سیج اول قراردهد. همچنین فعالیت و تلاش او درمعرفی سنگان پنهان شده در زیر غبارتاریخ خواف باعث شد تا مسؤلین استانی از او حمایت کنند و فعالیتش در زمینه بقاع متبرکه ومعرفی مجموعه مزارات سنگان او را به سازمان اوقاف و امورخیریه استان بکشاند. اوبرای اثبات حرفهایش بهمراه سردار فرازنده ارتباطش را با آستان مبارک قدس و شخص مرحوم حضرت آیت الله واعظ طبسی برقرارکند،درطول سه جلسه حضوری با ایشان و جناب علوی توانست مراحل اولیه معرفی سنگان رابعنوان شهری تاریخی زیارتی انجام دهد و این کارمدت 6سال طول کشیدتااینکه ازطرف سازمان اوقاف از او خواسته شدتابعنوان کارشناس و خبره محلی با آنان همکاری کند،اکنون بهروزیحیایی کارشناس اداره اوقاف دربخش سنگان است. معرفی صنعتی بودن ومنطقه ای امن و پردرآمد ازطرف بهروز،نگاه شرکتهای بزرگی مثل ؛پدیده شاندیز،مجموعه بازارهای بزرگ الماس شرق ،بازاروصال وشهیدکاوه و…. رابسمت سنگان خیره کرد و باعث شد تا با مدیرعامل شرکت سپاد خراسان،آشناشود و این شرکت بزرگ وسرمایه دار،بازدیدی ازشهرصنعتی سنگان داشته باشد. اما متأسفانه باکم لطفی مسؤلین محلی این شرکت عظیم نتوانست درسنگان کارخودراشروع کند. یحیایی میگویداگراین شرکتهابه سنگان می آمدند و سرمایه گذاری میکردندسنگان به یک جزیره پر از آمد وشد تبدیل میشد و ریشه فقر بر چیده میشد. اما بگذریم،متأسفانه نمیشود دیگر فعالیتها و خدمات بهروزیحیایی را حتی خلاصه وار نوشت چرا که او سالهاست که خود را وقف مردم سنگان کرده و بدون هیچ چشم داشتی هنوزهمچون شیری به دیارش خدمت میکند. بقول قدیمیها بهروزیحیایی شدن آسان نیست.
از این هنرمند توانا و گرانقدر شهرمان و از مشکلاتی که دامن گیر ارائه هنرش به جامعه شده بیشتر خواهیم گفت.
با ما باشید🌺

پاسخ دهید

x

همچنین ببینید

عادل فاضلی