ارشیو برچسب : فرهنگ و هنر

هنر کوزه گری و تنور سازی سنگان

که نمود واقعی ستیز گوشت و استخوان انسان با خاک چسبناک رس که گویا دستان هنرمند را به همدردی عیش و نشاط گذشته می طلبد . هم اکنون دو کارگاه در سنگان وجود دارد

ادامه مطلب »