ارشیو برچسب : هنر سنگان

بهروز یحیایی

بهروز یحیایی،هنرمندی که هنر را به شکل واقعی و رئال فهمید و تلاش کرد تا مفهوم هنر درستی و درستی هنرمندی را در جامعه خودش که همواره از عشق در مورد آن گفت،تسری دهد.اودرسن 21سالگی تازه فهمیده بودکه توانائیهای دیگری هم دارد ،بانوشتن مقالات وگزارشهایی از وجود یک منطقه فوق العاده درشرق کشور در روزنامه ها و ماهنامه ها شروع ...

ادامه مطلب »

هنر کوزه گری و تنور سازی سنگان

که نمود واقعی ستیز گوشت و استخوان انسان با خاک چسبناک رس که گویا دستان هنرمند را به همدردی عیش و نشاط گذشته می طلبد . هم اکنون دو کارگاه در سنگان وجود دارد

ادامه مطلب »